10. 7. 2017

Připomínky k jízdním řádům

Pardubický kraj zahajuje přípravu jízdních řádů pro výběrové řízení na zajištění veřejné dopravy od konce roku 2019. Při přípravě VŘ bude vycházet ze stávajících jízdních řádů. Pokud máte konkrétní návrhy nebo připomínky k jízdním řádům, žádám Vás o jejich zaslání do 31. 8. 2017 pro oblast Svitavy – paní Jana Švecová, e-mail: jana.svecova@pardubickykraj.cz, Oblast Pardubice a Chrudim - paní Zuzana Krčmářová, e-mail: zuzana.krcmarova@pardubickykraj.cz