13. 8. 2017

Cena naděje pro živý venkov v Pardubickém kraji patří Pusté Kamenici

V sobotu 12.8.2017 proběhlo v Lukavici na Orlickoústecku slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku Pardubického kraje 2017. Slavnostního vyhlášení soutěže se za naši obec zúčastnili starosta Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav Sklenář. Naše obec zde získala Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích včetně šeku na 10.000,-Kč a postoupila tak do celostátního kola této soutěže.

Cena naděje pro živý venkov je ocenění, které je každoročně udělováno za živý spolkový a společenský život v obci, a to v rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Sdružení místních samospráv ČR je garantem tohoto ocenění. Toto významné ocenění je udělováno již od roku 2009 a jeho nositeli jsou desítky obcí, které zpravidla slaví úspěchy i v jiných soutěžích, mnohdy navíc opakovaně.

Hodnocení tohoto ocenění je dvousložkové, tedy jak bodové, tak také založené na osobním hodnocení jednotlivých členů krajské komise. Hlavními kritérii je počet spolků a neformálních sdružení působících v obci, zapojení spolků do aktivit obce, vzájemná spolupráce a koordinace spolků, otevřenost spolků pro veřejnost (zapojení do činnosti spolků) a hodnotí se také nejvýznamnější akce. Členové komise oceňují také to, jak konkrétní lidé mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem nadšení ovlivňují svým aktivním postojem život v obcích, jak pracují s dětmi, ale i se seniory. Posuzuje se také to, jaké podmínky pro takového spolkové a občanské aktivity vytváří vedení obcí.

Celostátní vítěznou obec a budoucího nositele Ceny naděje pro živý venkov vybírá hodnotitelská komise složená zejména ze členů předsednictva SMS ČR. Cena naděje pro živý venkov je udělována v každém kraji vždy jedné obci. Z nich je pak vybrán celkový vítěz, jemuž náleží také finanční odměna ve výši 100 000 Kč. O jejím rozdělení rozhoduje zastupitelstvo vítězné obce. Finální rozhodnutí o letošním celostátním vítězi Ceny naděje pro živý venkov padne na přelomu srpna a září, kdy také bude probíhat hodnocení ostatních částí soutěže Vesnice roku 2017.

Letošním vítězem krajského kola Vesnice roku Pardubického kraje a držitelem Zlaté stuhy je obec Lukavice, Modrou stuhu za společenský život získala obec Poběžovice u Přelouče, Bílou stuhou za činnost mládeže byla oceněna obec Břehy, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala obec Poříčí u Litomyšle a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Hradec nad Svitavou. Gratulujeme.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

(Zdroj: https://www.smscr.cz)

Foto: Luboš Kozel

Odkaz:https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/92779/lukavice-na-orlickoustecku-je-vesnici-roku-pardubickeho-kraje#

Přílohy

Fotogalerie