21. 9. 2017

Hasičská soutěž v Sádku

V sobotu 9.9. jsme se vydali na hasičskou soutěž v požárních útocích a štafetě 4x60m, která je zařazena do Svitavské ligy MH. Jako jediní z celého okresu jsme přijeli na tuto soutěž se dvěma družstvy mladších a družstvem přípravky a stali jsme se tak nejpočetnější skupinou z jednoho sboru. Družstvu A se první pokus příliš nevydařil, byl neplatný. Při druhém pokusu svůj výkon děti vylepšily. Po přičtení bodů za štafetu se umístily na 13. místě. Hned za nimi se na 14. místě umístilo družstvo B, které bylo složené pouze z dětí ve věku 4 – 6 let a i ony v druhém pokusu vylepšily výsledný čas. Svůj výkon předvedly také děti z přípravky. Sklidily za něj oprávněně velký potlesk a pochvalu. Děti zde soutěžily již s novým vybavením, které jsme zakoupili z dotace z MŠMT. Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem nejen za přípravu a výkon na soutěži, ale také za jejich chování, kdy si navzájem vyjadřovaly podporu. Děkuji také všem rodičům, kteří nás doprovázeli, a pomáhali nám tak na místě soutěže. Stravné a cestovné bylo hrazeno z dotace z MŠMT.

Družstvo A: Hana Haková, Alice Husáková, Šárka Bukáčková, Matěj Zahálka, Andrea Odehnalová, Sára Kottoniaková, Kristýna Tomášková

Družstvo B: Marek Zahálka, Eliška Broklová, Daniel Vičar, Tereza Sejkorová, Daniel Suchý, Antonín a Václav Chaloupkovi

Přípravka: Johana Broklová, Adéla Vičarová, Anna Tomášková, Melichar Hak, Filip Sodomka, Liliana Hodovancová, Jakub Odehnal, Daniel Suchý

 za SDH Lenka Tomášková

 

Fotogalerie