31. 10. 2017

Setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje

V sobotu 28.10. děti z hasičského kroužku odjely autobusem HZS Pardubického kraje na Setkání zasloužilých hasičů PaK do Městečka Trnávky, kam byly pozvány, aby předvedly kulturní program. Slavnostní atmosféra celé akce na nás dýchla hned na úvod po vystoupení z autobusu, kdy nás vítala dechová hudba a řada uniformovaných hasičů. Na tuto akci přijeli nejen samotní zasloužilí hasiči, ale také mnoho zástupců vedení Krajského sdružení hasičů Pardubice a jednotlivých okresních sdružení hasičů PaK. Pozvání na tuto akci přijali i senátoři Radko Martínek a Petr Šilar a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, dále také ředitel územního odboru HZS Pardubice pan Vratislav Černovský. Děti zde předvedly dvě pohádky, jejichž generální zkoušku jste mohli zhlédnout na posvícenském posezení v naší obci. Dětem se vystoupení povedlo a dle reakcí mnoha přítomných se i líbilo. Pro děti bylo zajištěno zázemí v šatně herců, dále občerstvení a oběd. Nakonec jsme se ještě svezli historickým autobusem místního sběratele. Slíbená návštěva expozice malého sběratelského muzea se nakonec bohužel neuskutečnila, ale i tak doufám, že to byl pro děti jedinečný zážitek. Exkurzi si uskutečníme někdy v budoucnu. Věřím, že účastí na takovéto společenské akci jsme dětem ukázali, že být dobrovolným hasičem není jen spojeno s bojem o medaile a poháry na hasičských soutěžích, či s pořádáním kulturních akcí v obci, ale že je také spojeno i s určitou společenskou prestiží! Děkuji všem dětem za to, jak bezvadně zvládly pro ně náročný den, že vydržely mnohdy dlouhé čekání na samotná vystoupení v zákulisí, kde musely být zcela potichu. Děkuji také všem rodičům a prarodičům, kteří děti doprovázeli a byli nám nápomocni při organizování dětí na samotné akci. Velké díky patří i organizátorům, kteří nám svým pozváním umožnili se takovéto společenské události zúčastnit.

za SDH Lenka Tomášková
 

Fotogalerie