7. 12. 2017

Pozvánka na premiéru filmu o lokálce a přednášku

Vážený pane starosto, vážení spoluobčané, dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na premiéru nového filmu z dílny filmového studia AV FONA Chrudim o místní dráze ze Svitav přes Poličku do Žďárce u Skutče a turistických zajímavostech v jejím okolí, jehož autoři si dali za cíl propagaci nejen této malebné lokálky, ale rovněž jejího okolí a film tak přibližuje kromě historie místní dráhy také historii okolních měst a obcí, jednotlivé památky, přírodní zajímavosti nebo možnosti turistického či sportovního vyžití, a to jak v létě, tak i v zimě. Ve filmu je i mnoho záběrů z Pusté Kamenice a okolí včetně popisu historie místních zastávek.
Premiéra filmu bude doplněna o přednášky přednášky na téma "Historie, přítomnost a možná budoucnost Poličské lokálky", na němž se od pánů Pavla Stejskala, Martina Hájka a Petra Tejkla, jež jsou odborníky na poli veřejné a železniční dopravy, dozvíte nejen mnoho zajímavostí z její historie a současnosti, ale také například to, proč každý Švýcar jede vlakem v průměru až 50x ročně, jak vypadá moderní regionální železnice nebo fungující integrovaný dopravní systém a především to, jak by v případě zájmu objednatele dopravy na lokálce v budoucnu mohla vypadat i naše lokálka a doprava na ní, tedy jak by se mohla stát plně funkčním a využívaným dopravním systémem. Tento program je vhodný jak pro běžné posluchače, tak především pro zástupce samospráv, kteří mají svým slovem možnost něco změnit. Věříme totiž, že společně můžeme změnit dopravu nejen na lokálce, ale v celém regionu k lepšímu.
Pan Pavel Stejskal řekne několik slov k historii lokálky, já připomenu její přítomnost a představím spolek Poličská lokálka, z. s. a jeho cíle, pan Martin Hájek, který se dlouhodobě pohybuje v oblasti veřejné dopravy představí vývoj dopravy na lokálce a představí možnou vizi dopravního modelu do budoucna a nakonec pan Petr Tejkl ukáže "Jak může funkční regionální železnice vypadat a co může přinést regionu s ohledem na jeho udržitelný rozvoj", včetně příkladů úspěšné aplikace v rámci Evropy, ale i ČR.

Akce se uskuteční 10. prosince 2017 v Divadelním klubu Tylova domu v Poličce a její začátek je stanoven na 15.30 hodin.

Velmi děkuji za Váš čas a těšíme se na setkání s Vámi. Prosím o potvrzení Vaší účasti se sdělením počtu osob, kteří se z Vaší strany zúčastní programu.

 

S přátelským pozdravem
Bc. Josef Vendolský
předseda

Poličská lokálka, z. s.

sídlo spolku: Palackého nám. 64, 572 01 Polička
korespondenční adresa: Květná 164, 572 01 Polička
IČO: 04811305
DIČ: CZ04811305
telefon: +420 724 585 442
e-mail: josefvendolsky@gmail.com

Přílohy

Pozvánka  [png, 5.5 MB]