10. 12. 2017

Výroční schůze SDH

V sobotu 9.12. se v KD uskutečnila výroční schůze SDH. Od 16 hod.proběhla schůze pro děti, při které náš sbor poděkoval všem dětem i rodičům za celoroční práci a podporu. Při této příležitosti bylo také pasováno 7 nových členů z řad děti. V roce 2017 do SDH vstoupila Hana Haková, Melichar Hak, Jakub Odehnal, Johana Broklová, Adéla Vičarová, Jiří Zahálka a Liliana Hodovancová. Všichni obdrželi drobné dárky. Po pasování následovalo občerstvení v podobě palačinek, které pro naše děti připravily paní Gregorová a paní Nováková. Patří jim za to velké díky. Při občerstvení probíhalo ještě promítání fotografií z činnosti mladých hasičů z roku 2016. Od 17hod.následovala schůze pro dospělé, při které jsme shrnuli po všech stránkách činnost SDH a předali vyznamenání a dárky vybraným členům SDH. Na závěr si všichni přítomní pochutnali výborném ragú, které uvařil starosta sboru pan Dalibor se svojí manželkou.

za SDH Lenka Tomášková