17. 12. 2017

Rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu

Koncem října a v průběhu listopadu byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu. V rámci rekonstrukce těchto prostor byly odstraněny staré a opadávající omítky, byly zde instalovány zcela nové elektrické rozvody, vyrovnána podlaha, zhotoveny nové omítky, nová výmalba a položena nová podlahová krytina. Celá akce byla spolufinancována z dotace z Programu obnovy venkova z Pardubického kraje. Tímto se nám podařilo splnit další prioritu směřující k naplnění vize a strategických cílů Strategického plánu rozvoje obce Pustá Kamenice – zkvalitňování technického stavu obecního úřadu. Stavební firmě vedené panem Miroslavem Tušlou tímto za obec děkuji za kvalitně odvedenou a dokončenou práci v daném termínu. Věřím, že i naši občané se v nových prostorách OÚ budou při vyřizování svých záležitostí cítit velmi příjemně.

místostarosta

Fotogalerie