6. 1. 2018

Tříkrálová sbírka 2018

V sobotu 6.1.2018 se v naší obci uskutečnila tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar - se vydali na obchůzku obcí s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálovou sbírku tradičně pořádá OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. O výtěžku sbírky Vás budeme na těchto stránkách informovat po rozpečetění a sečtení všech pokladniček na Poličsku, které proběhne v následujících dnech.

8.1.2018 - Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v naší obci je Kč 10895,- Kč. (o 38,-Kč více jak v roce 2017) Všem dárcům upřímně děkujeme.

místostarosta

Foto: Jan Brokl, Eva Jelínková

Fotogalerie