13. 2. 2018

Porucha na vodovodním řadu

Pracovníci VHOS a.s. zjistili zvýšenou spotřebu vody oproti normálu. Děje se tak poslední dva až tři dny. Žádáme proto občany, aby si zkontrolovali vodovodní přípojky u svých nemovitostí. Rovněž žádáme i chalupáře, aby provedli kontrolu u svých rekreačních objektů. V případě, že někdo z občanů zjistí únik vody z hlavního vodovodního řadu či přípojky, ať neprodleně kontaktuje starostu nebo místostarostu obce. Poruchu nelze vyhlásit místním rozhlasem, neboť je tento týden mimo provoz.

místostarosta