3. 3. 2018

Školení vedoucích mládeže SDH

Ve dnech 2. – 3.března se v KD v naší obci konalo školení vedoucích hasičské mládeže, které ve spolupráci s naším SDH pořádala Okresní odborná rada mládeže Okresního sdružení hasičů Svitavy. Na tuto akci přijelo téměř 100 vedoucích a instruktorů z 26 sborů okresu Svitavy. Účastnili se i dva zástupci našeho sousedního SDH Svratouch. Většina účastníků do naší obce zavítala vůbec poprvé. Vedoucí se vzdělávali z oblasti všeobecných podmínek hry Plamen a pravidel jednotlivých disciplín, z oblasti pojištění, zdravovědy a také pedagogiky a psychologie. Na toto školení zavítali také starosta Okresního sdružení hasičů pan Jan Soural a starosta Krajského sdružení hasičů a vedoucí Ústřední odborné rady mládeže SH ČMS pan Josef Bidmon. Úkolem našeho sboru bylo zajistit prostory, ozvučení a stravování. Přestože to byla naše první zkušenost s pořádáním takovéto akce, myslím, že se nám organizace podařila. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a samotné organizaci školení, ať už upečením moučníků, nebo samotnou obsluhou na akci. Velmi děkuji také panu Broklovi nejen za fotodokumentaci, ale především za zajištění technického zázemí po celé školení.

                                                                                     Za SDH Lenka Tomášková

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie