4. 3. 2018

Rozhovor Jany Hakové v plzeňském rozhlase

Zde si můžete poslechnout záznam rozhovoru z plzeňského rozhlasu z 1.3.2018, pořad Rodinná poradna: Jana Haková - pustokamenická občanka, lektorka kurzů pro maminky s dcerami a babičky s vnučkami představuje projekt mezigeneračního setkávání žen.

Odkaz:http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3986281