7. 5. 2018

Soustředění mladých hasičů

V sobotu 5.5. se na místním hřišti uskutečnilo soustředění mladých hasičů před jarním kolem hry Plamen, které se uskuteční 25.-26.5. v Dolním Újezdě. Děti během celého odpoledne trénovaly tři disciplíny této soutěže – štafetu CTIF, štafetu požárních dvojic a štafetu 4x60m. Přípravka se věnovala nácviku požárního útoku. Po náročném dopoledni následoval chutný oběd, který nám uvařila paní Petra Jelínková, které za to patří velké poděkování! Poobědovou pauzu využily děti na místním dětském hřišti. Mezitím se pro ně chystaly poslední dvě disciplíny, a to požární útok a běh jednotlivců na 60m. Než si útok s vodou vyzkoušela přípravka, 5 dětí skládalo zkoušku odznaků odbornosti, kterou zaštítila paní Irena Švihká, zástupce okresní odborné rady mládeže. Všechny děti uspěly, a tak máme mezi svými členy další 4 preventisty juniory, kterými jsou Andrea Odehnalová, Alice Husáková, Sára Kottoniaková a Hana Haková. Zkoušku odbornosti strojník junior úspěšně složil Vlastimil Suchý. Poté si obě družstva mladších a obě družstva přípravky vyzkoušela požární útok s vodou. Celý den měly děti k dispozici nápoje a občerstvení v podobě moučníků, které napekly maminky. Na závěr jako odměnu každý dostal nanuka. Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci soustředění! Děkuji rodičům, kteří napekli občerstvení nebo nám přišli pomoct při organizaci. Děkuji také obci Pustá Kamenice za zapůjčení celého areálu hřiště. Pochvalu si zaslouží všechny děti, protože nám ukázaly svoji disciplinovanost, píli a trpělivost i při tak náročném dni. Koho však rozhodně pochválit nemůžeme, jsou někteří naši spoluobčané a chalupáři, protože jsme opět museli řešit pobíhající psy a trus z drobných hospodářských zvířat na velkém i dětském hřišti. Opravdu není nic příjemného, když 3 leté dítě upadne na trávě na dětském hřišti a přijde celé umazané od těchto výkalů!!! A to nemluvím o riziku volně pobíhající psů mezi sportujícími dětmi!!!

za SDH Lenka Tomášková

Foto: Jiří Zahálka

Fotogalerie