15. 8. 2018

Přihlášky na zájezd do Luhačovic– vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2018 na Jarmarku venkova v Luhačovicích

Vážení spoluobčané. Obec Pustá Kamenice pořádá v sobotu dne 15.9.2018 zájezd na vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2018, které se uskuteční na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Uskuteční se zde prezentace českého, moravského a slezského venkova prostřednictvím finalistů soutěže Vesnice roku 2018. Zájemci o tento zájezd se mohou hlásit buď na obecním úřadě, nebo u starosty či místostarosty, nejpozději do 2.9.2018. Přihlášení na zájezd je závazné. Autobusovou dopravu hradí obec. Předpokládaný odjezd autobusu(ů) bude dne 15. 9. 2018 v 05.00 hod., návrat téhož dne kolem půlnoci.

Samotný jarmark bude probíhat od 9 do 17 hod., v případě nepříznivého počasí do 14 hodin. Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2018 se uskuteční v 16 hodin na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. (v případě deště v Kulturním domě Elektra).

místostarosta