19. 10. 2009

Vítání občánků do života

V neděli 18.10.2009 ve 13 hod. proběhlo v základní škole Pustá Kamenice slavnostní vítání občánků do života. Přítomné rodiče a příbuzné uvítala paní Irena Tušlová, která také představila naše nové občánky: Alici Husákovou, Šárku Bukáčkovou, Andreu Odehnalovou a Matěje Zahálku. Soubor pod vedením paní Ivany Markové ve složení Karolína Černá, Eliška Tušlová, Iveta Kynclová, Denisa Chválová pro ně předvedl cca 5 minutové pásmo básniček a písní. Pan starosta ve svém proslovu popřál dětem spokojenou cestu životem v klidném zázemí domova a vyslovil přání, aby děti prožily v obci šťastné a bezpečné dětství a aby v budoucnu nezapomněly, kde jsou jejich kořeny. Poté se rodiče podepsali do kroniky a obdrželi pamětní list od Obce a od České pošty a.s.. Celý obřad byl po cca 20 minutách ukončen fotografováním rodin u kolébky. Závěrem děkuji paní Lucii Vaňkové, která se ujala zápisů do obnovené kroniky vítání občánků v obci. Kronika bude doplněna i fotografiemi z průběhu akce. Některé fotografie si již nyní můžete prohlédnout v příloze.

Foto Jan Brokl st., více fotografií na http://picasaweb.google.com/brokljan.

za Obec Hana Broklová

Fotogalerie