21. 10. 2018

Slavnostní odhalení pamětní desky k uctění památky 25 pustokamenických občanů, kteří položili život v I. světové válce

V Pusté Kamenici byla slavnostně odhalena pamětní deska, která připomíná uctění památky 25 pustokamenických občanů, kteří položili svůj život v první světové válce. Deska je umístěna na kameni na pozemku u budovy obecního úřadu. Slavnostní akt se uskutečnil v neděli 21. 10. 2018 v odpoledních hodinách za přítomnosti zástupců obce, zástupců sboru dobrovolných hasičů a občanů Pusté Kamenice, kterých se sešlo více než šedesát. Starosta obce Miroslav Myška ve svém projevu u příležitosti oslav stého výročí vzniku Československé republiky přítomným připomněl historické okamžiky vzniku Československa a dále pak osudy padlých pustokamenických občanů v první světové válce. Závěrem slavnostního ceremoniálu pamětní desku odhalil místní občan pan Zdeněk Kašpar. Pan Kašpar po dva roky sbíral informace o padlých pustokamenických občanech v období první světové války a má ohromný podíl na odhalení této pamětní desky. Za to mu bylo starostou obce před přítomnými občany veřejně poděkováno.

místostarosta

Odkaz:Odhalení pamětní desky

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie