26. 1. 2011

Poděkování Charity Polička občanům

Oblastní charita Polička děkuje našim občanům za podporu tříkrálové sbírky v roce 2011. Informace o výtěžku najdete v příloze.

Přílohy