4. 4. 2011

Jarní pochod 2011

Tělovýchovná jednota Pustá Kamenice uspořádala v sobotu 2.4.2011 jarní turistický výlet, tentokrát do přírodní památky "Sněženky ve Vysokém lese". Celkem 23 turistů odjelo ráno vlakem z Pusté Kamenice do stanice Pomezí - zastávka a odtud se vydalo směr Vysoký les. Ve Vysokém lese  jsme se prošli údolím, které je vyhlášeno jako přírodní památka, protože zde roste neskutečné množství krásných a chráněných sněženek. Výlet dále pokračoval směrem na Sebranice a Lubnou. Mezi těmito obcemi jsme shlédli místo, kudy měly procházet koleje železniční trati Litomyšl - Polička. Výlet dále pokračoval přes Lubnou kolem státem chráněné lípy velkolisté,  kolem Lubenské Myslivny a dále po cyklostezce do osady Hatě a do Borové. Pěší turistický výlet jsme ukončili  v  restauraci U Škopka, kde jsme se za celodenní sportovní výkon a našlapaných bezmála 25 kilometrů odměnili pozdním sobotním obědem. Celý výlet nás doprovázelo příjemné, na začátek dubna nezvykle teplé počasí. Výkonný výbor TJ Pustá Kamenice děkuje všem účastníkům jarního výletu za účast a těší se na shledanou na dalších akcích, které budeme v průběhu roku 2011 pořádat.

                                                          Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Brokl Jan st. - více na: picasaweb.google.com/brokljan/POCHODVYSOCINOU2011#

 

Fotogalerie