2. 6. 2011

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2011 v Pardubickém kraji

Dne 1.6.2011 byly vyhlášeny výsledky letošního ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2011. Toto hodnocení vydala krajská hodnotitelská komise, která v průběhu května navštívila všech 26 přihlášených obcí. Naše obec byla navštívena dne 23.5.2011 (viz. níže uvedený článek + fotografie). Bohužel se nám nepodařilo získat žádné ocenění a tak alespoň gratulujeme obcím, které v letošním roce uspěly a ocenění získaly.

Zlatá stuha : Poříčí u Litomyšle (okr. Svitavy)

Modrá stuha: Lukavice (okr. Ústí nad Orlicí)

Bílá stuha: Janov (okr. Svitavy)

Oranžová stuha: Úhřetice (okr. Chrudim)

Zelená stuha: Jaroměřice (okr. Svitavy)

Cena naděje pro živý venkov : Voleč (okr. Pardubice)

 

Obec Pustá Kamenice se této soutěže zúčastnila v letech 2002, 2004, 2011 a věřte, že v roce 2012 se rovněž této soutěže zúčastníme. V letošním roce budeme realizovat několik projektů a určitě bude v soutěži co prodat. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem občanům , kteří se aktivně podíleli na přípravě prezentace naší obce a na zkrášlení okolí svých obydlí. Ještě jednou děkujeme.

Za obec Jaroslav Sklenář