7. 6. 2011

Naše obec získala v soutěži Vesnice roku 2011 diplom

Dnešního dne naše obec obdržela od tajemníka krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 Pardubického kraje ing. Leoše Macury oznámení, že hodnotitelská komise krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 rozhodla, že naší obci bude na slavnostním vyhodnocení udělen

D i p l o m

za podporu rekreačních sportů

krajského kola Pardubického kraje, který bude zástupcům naší obce předán na slavnostním vyhodnocení, které proběhne dne 17.8.2011 ve vítězné obci kraje v Poříčí u Litomyšle.