26. 8. 2011

Rekonstrukce sportovního hřiště, aneb i Pustokamenické děti si chtějí hrát a sportovat

Tak toto byl oficiální název projektu, se kterým se Obec Pustá Kamenice obrátila na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci našeho sportovního hřiště. Z dotačního titulu "Obnova venkova" nám dotace na rekonstrukci hřiště byla poskytnuta a tak jsme koncem měsíce června 2011 mohli s rekonstrukcí začít. Výsledkem bylo, že ve středu 25.8.2011 nám zástupci firmy Tennis Zlín předali dokončené dílo, tedy nové hřiště s umělým povrchem s křemičitým vsypaným pískem, včetně jeho oplocení. Hřiště bude slavnostně otevřeno v sobotu 3.9.2011 ráno před zahájením turnaje v nohejbale trojic. Opět i zde jsem si dovolil nafotit průběh celé rekonstrukce a vy se můžete podívat, jak stavba hřiště probíhala.

Za obec Jaroslav Sklenář

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie