14. 9. 2011

Naše obec postoupila do druhého kola soutěže "OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2011"

Koncem měsíce července 2011 naše obec podala přihlášku do soutěže "Obec přátelská rodině". Jedná se o soutěž mladou, neboť v letošním roce probíhá její čtvrtý ročník a my se účastníme poprvé v její krátké historii. V I. kategorii - obce do 500 obyvatel se přihlásilo celkem 15 obcí z celé ČR a naše malá obec o počtu 336 trvale žijících obyvetel byla jediná z Pardubického kraje, která se do této kategorie přihlásila.

Samotnou soutěž vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center a Asociací center pro rodinu. Cílem této soutěže je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni.

V úterý 13.9.2011 jsme se dozvěděli radostnou zprávu, že z uvedených 15 přihlášených obcí byly dotační komisí po posouzení výsledných bodových hodnocení navrženy na postup do druhého kola celkem čtyři obce, které získaly nejvyšší bodové ohodnocení a mezi kterými je i obec Pustá Kamenice. Během několika příštích dnů bude naše obec navštívena zástupci hodnotícího týmu, kteří prověří správnost informací uvedených v soutěžním formuláři. Po druhém zasedání navrhne dotační komise ministrovi práce a sociálních věcí jednu vítěznou obec a obsazení 2. a 3. místa.

Postupující obce do druhého kola:

Borová Lada (kraj Jihočeský)

Pustá Kamenice (kraj Pardubický)

Staňkovice (kraj Ústecký)

Suchovršice (kraj Královéhradecký)

Za obec Jaroslav Sklenář