31. 10. 2011

Výlov kamenického rybníka

V sobotu 29. října 2011 se uskutečnil již desátý výlov kamenického rybníka, který
obhospodařuje Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce. Po sezónním rybaření bylo vyloveno 210 kaprů, také několik sumců, amurů a štik. Výlovu přihlíželi jak místní obyvatelé, tak i přespolní a vylovené kapry bylo možné si na místě zakoupit. Před pár lety bylo do kamenického rybníka přivezeno několik škeblí rybničných a raků říčních, kterým se zde podle hojnosti výskytu daří.
Rybáři tímto děkují všem, kteří se přišli podívat a těší se opět za rok na setkání u dalšího výlovu.

Za RS Vysočina Zdeněk Petr

Foto: Monika Petrová

Fotogalerie