18. 12. 2011

Daňová přiznání, cena zemědělských pozemků

Vážení pronajímatelé v katastrálním území obce Pustá Kamenice.

I. AGRO Oldříš a.s., Oldříš 236 – nájemce Vašich pozemků v k.ú. Pustá Kamenice – Vás upozorňuje, že byla provedena digitalizace pozemků a všechny pozemky byly zařazeny tzv. KN.

Na základě zákona č. 664/2004 Sb., vlastník, jehož pozemky jsou zařazeny do KN, je povinen tyto pozemky přiznat k dani z nemovitosti vždy k 31.1. běžného roku Finančnímu úřadu Svitavy. Dosud daň z pozemků hradil nájemce, tedy I. AGRO Oldříš a.s.

Na základě výše uvedeného zákona každý vlastník bude přiznávat všechny své pozemky Finančnímu úřadu ve Svitavách k datu 31.1.2012.

I. AGRO Oldříš a.s. – svým pronajímatelům nabízí pomoc s přiznáním daně z pozemků.

Je možné se telefonicky dohodnout na číslech telefonů : 721463036, 461747152, 606720913.

 

   Představenstvo I. AGRO Oldříš a.s.