8. 1. 2012

Tříkrálová sbírka 2012

V sobotu dne 7.1.2012 se v naší obci uskutečnila tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012. Tři králové - (Kašpar, Melichar a Baltazar) - se vydali na obchůzku naší obcí s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálovou sbírku tradičně pořádá DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ - OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Záměrem Tříkrálové sbírky 2012 v Poličce je :

1. Shromáždění prostředků na zakoupení devítimístného automobilu pro svoz klientů AC dílen a Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením - poslední část. (Za rok 2010 a 2011 je z TKS naspořeno 400.000,-Kč, auto bude koupeno v květnu roku 2012).

2. Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička, případně na humanitární pomoc. (Každoročně je poskytována pomoc na Poličsku tam, kde je nejvíce potřeba).

3. Podpora Papežských misijních děl (Příspěvek na další zahraniční humanitární pomoc vykonávanou prostřednictvím misií).

Organizátoři Tříkrálové sbírky 2012 tímto děkují všem, kteří finančním darem přispěli na pomoc druhým. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Poličsku v roce 2011 byl 496 006,-Kč, přičemž 324 286,-Kč šlo na záměry Charity v Poličce. O výtěžku sbírky v roce 2012 Vás budeme na těchto stránkách informovat po rozpečetění a sečtení všech pokladniček na Poličsku, které proběhne po 14. lednu 2012.

Dne 13.1.2012 byly za přítomnosti pracovnic OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA rozpečetěny pokladničky ze sbírky v Pusté Kamenici a po sečtení bylo konstatováno, že v naší obci bylo vybráno 9.233,-Kč. Ještě jednou všem dárcům děkujeme. 

Jaroslav Sklenář - místostarosta

Foto: Michaela Sklenářová

Fotogalerie