25. 1. 2012

Výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty 2012

V sobotu 14.1.2012 se uskutečnila výroční členská schůze Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice. Samotné schůze se zúčastnilo 54 členů a 3 hosté. Před "velkou schůzí" proběhla schůze pro děti a mládež, které se zúčastnilo 8 dětí. Součástí obou schůzí bylo promítání fotografií, videí a diapozitivů z akcí TJ Pustá Kamenice jak za rok 2011, tak i z let minulých.

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář