9. 3. 2012

MDŽ 2012 - klub seniorek

Klub místních seniorek, který vznikl v měsíci říjnu 2011, po dlouhé době oslavil MDŽ. Setkání žen, které dříve organizoval ČČK a ČSŽ se uskutečnilo v místním kulturním domě. Ve spolupráci klubu seniorek a obce Pustá Kamenice byl uspořádán večírek k oslavě MDŽ 2012. Na úvod večera předsedkyně místních seniorek paní Růžena Nováková přivítala jak třicet příchozích žen, tak i starostu obce Pustá Kamenice pana Miroslava Myšku a místostarostu pana Jaroslava Sklenáře, tak i místní dechovou skupinu pod vedením pana Jaroslava Lorence. Starosta obce pan Miroslav Myška přítomným ženám osobně pogratuloval a za osobního polibku všem přítomným ženám předal kytičku s přáním zdraví, štěstí a osobní pohody. Při slavnostní řeči připomněl, že Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března, bývá někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený československým socialistickým režimem, ale o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Po slavnostní řeči nastala volná zábava. Při této zábavě nechyběla tombola, do které místní ženy přinesly své vlastní výrobky, které poté další ženy vyhrály. K tanci a poslechu místním ženám zahrála dechová skupina pod vedením pana Jaroslava Lorence. Po oslavě všechny ženy spokojeně odcházely a již se těší na příští týden, kdy jim pan Jan Brokl. st. bude v pátek v podvečer promítat diapozitivy z akcí z let mezi roky 1975-1985.

Za obec Jaroslav Sklenář

Odkaz: Svitavský deník: svitavsky.denik.cz/zpravy_region/zeny-slavily-svuj-svatek-pri-muzice-a-tanci-20120311.html

Fotogalerie