23. 5. 2012

Soutěž VESNICE ROKU 2012

Naši obec navštívila krajská hodnotitelská komise

 

Ve středu 23.5.2012 v době od 08:00 hod. do 10:00 hod. naši obec navštívila Krajská hodnotitelská komise soutěže "VESNICE ROKU 2012". Do této soutěže jsme se přihlásili v měsíci dubnu 2012 a naše obec soutěží společně s dalšími 20 obcemi z Pardubického kraje, které jsou do soutěže přihlášeny. Devítičlenná komise získávala základní informace a podklady pro hodnocení z prezentace obce, kterou připravili zastupitelé obce, dále pak z rozhovorů se zástupci obce, samotné prohlídky vesnice a obsahu materiálů, které naše obec doložila jako součást přihlášky do soutěže.

Hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy:

 

1. Koncepční dokumenty obce

2. Společenský život

3. Aktivity občanů

4. Podnikání

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8. Péče o krajinu

9. Připravované záměry

10. Informační technologie obce

V rámci krajského kola jsou udělovány následující ocenění:

Zlatá stuha - vítěz krajského kola

Modrá stuha - za společenský život

Bílá stuha - za činnost mládeže

Zelená stuha - za péči o zeleň a přírodní prostředí

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu

V rámci krajského kola soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení obecní kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za příkladnou péči o historickou zástavbu obce apod.

O tom, zda-li naše obec v nějaké oblasti této soutěže uspěla, bude známo počátkem měsíce června 2012.

Za obec Jaroslav Sklenář - místostarosta

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie