23. 8. 2012

Slavnostní vyhlášení soutěže VESNICE ROKU 2012 v Pardubickém kraji

Ve středu 22.8.2012 proběhlo v obci České Heřmanice slavnostní vyhlášení soutěže VESNICE ROKU 2012 Pardubického kraje. Zástupci naší obce, starosta Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav Sklenář zde převzali ocenění v podobě Bílé stuhy za činnost mládeže a šek ve výši 100.000,-Kč od Pardubického kraje. Dalších 600.000,-Kč za umístění v soutěži bude naše obec čerpat v roce 2013 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V letošním roce se do soutěže přihlásilo dvacet jedna obcí z Pardubického kraje a celkovým vítězem soutěže se staly České Heřmanice z okresu Ústí nad Orlicí, které na slavnostním vyhlášení převzaly Zlatou stuhu.

Jménem obce tímto ještě jednou děkuji všem členům místních spolků, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ, knihovnicím a zkrátka všem, kteří v naší obci pracují s dětmi a mládeží a dále také dětem a mládeži, kteří rovněž mají velký podíl na získání ocenění.

Za obec Jaroslav Sklenář

Výsledky soutěže:

Zlatá stuha – České Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí)
Modrá stuha –  Horní Ředice (okres Pardubice)
Bílá stuha – Pustá Kamenice (okres Svitavy)
Oranžová stuha – Bořice (okres Chrudim)
Zelená stuha – Dobříkov (okres Ústí nad Orlicí)

Foto: Iveta Nádvorníková, Luboš Kozel, Jaroslav Sklenář

Odkaz:svitavsky.denik.cz/zpravy_region/bila-stuha-peceti-padesat-let-prace-v-puste-kamenici-20120823.html

Fotogalerie