8. 10. 2012

Měření radonu zdarma

Nabízíme měření radonu v bytech pro občany obce. Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR.
Přihlášení je možné :
- na tel. číslech Státního ústavu radiační ochrany: 495 211 487, 498 652 713
- mailem n a adrese radon@suro.cz
- lze využít přihlášky, která je k dispozici na OÚ

Přílohy