8. 10. 2012

Vítání občánků 2012

Již počtvrté od obnovení tradice v roce 2009 se v naší obci uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života. V budově Základní a mateřské školy se dne 7.10.2012 od 13:00 hodin sešly hned tři rodiny nejmladších občánků. Gratulaci od pana starosty Miroslava Myšky, dále finanční dar a pamětní list obdrželi rodiče Elišky Broklové, Marka Zahálky a Filipa Sodomky. Proběhlo také slavnostní podepisování rodičů do kroniky a fotografování u kolébky. Celý program příjemně doplnilo představení současných i bývalých žáčků školy. Celá slavnost byla zachycena fotografem panem Jan Broklem st., rodiče se tedy mohou těšit na fotoalbum dokumentující vítání jejich děťátka do života v obci.

Hana Broklová

Foto: Jan Brokl st.

Odkaz:picasaweb.google.com/brokljan/VITANIOBCANKU2012

Fotogalerie