21. 10. 2012

Varhanní koncert v kostele sv. Anny

   Prosluněný kostelík sv. Anny v Pusté Kamenici se v tomto roce již podruhé rozezněl varhanní hudbou.    

     V neděli, po prázdninové důkladné opravě, varhany v jejich celé kráse a plném zvuku rozehrál pan Mgr. Jan Fajfr, učitel hudby, varhaník, sbormistr a dirigent. V jeho podání tu zazněly skladby varhanní hudby 18. století i jeho vlastní tvorba. On byl také ten, který opravy provedl, s varhanami se důkladně seznámil a doporučil jejich další vylepšení.    

     Varhanní hudba byla doplněna houslovými skladbami, které nám zahrál bývalý pustokamenický občan Michal Skalický.    

     Koncert si přišla poslechnout téměř stovka posluchačů. Závěrečné slovo pronesl pan farář místní farnosti P. Vladimír Handl. Mimo jiné ocenil, že se tu pomocí kombinace pouhých sedmi základních tónů podařilo skloubit velebnost varhan a vroucnost houslí.    

     Dík za krásný závěr „babího léta“ patří proto nejen virtuózům, ale i místnímu obecnímu úřadu, jenž takové aktivity nejen podporuje, ale opravy varhan financuje.

Mgr. Ivo Voříšek                            

 

    Foto: Jaroslav Sklenář

 

 

Fotogalerie