2. 1. 2013

Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka 2013 proběhne v naší obci ve spolupráci s Oblastní charitou Polička v termínu 5. ledna 2013 od 9 hodin.

Letos je výtěžek tříkrálové sbírky (65 % výtěžku) určen na:
- částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním služby Občanské poradny a AC dílen OCH Polička pro osoby s mentálním postižením,
- přímou pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc,
- podporu výstavby vodárny v Nirmal Nagar v Indii.

Část výtěžku (25 %) je určena na mezinárodní humanitární projekty Charity Česká republika.

Upřímně Vám děkujeme za Vaši štědrost a přívětivé přijetí koledníků.

 

Více o sbírce na www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/

Přílohy

Fotogalerie