5. 1. 2013

Tříkrálová sbírka 2013

V sobotu dne 5.1.2013 se v naší obci uskutečnila tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013. Tři králové - (Kašpar, Melichar a Baltazar) - se vydali na obchůzku naší obcí s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálovou sbírku tradičně pořádá DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ - OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

O výtěžku sbírky v roce 2013 Vás budeme na těchto stránkách informovat po rozpečetění a sečtení všech pokladniček na Poličsku, které proběhne v následujících dnech.

Foto: Jaroslav Sklenář

 

Fotogalerie