15. 1. 2013

Výroční členská schůze TJ Pustá Kamenice

TJ Pustá Kamenice uspořádala v sobotu dne 12.1.2013 výroční členskou schůzi. Této schůze se zúčastnilo celkem 67 členů a 3 hosté. Součástí schůze byla volba nového výkonného výboru TJ Pustá Kamenice na období let 2013 - 2016. (Další řádné volby jsou plánovány na leden 2017). Po provedené volbě byl zvolen výkonný výbor v tomto složení: Milan Sršeň, Jan Oplištil ml., Jan Brokl ml., Jaroslav Sklenář, Monika Petrová, Jaromír Obrovský st., a Jan Tomášek ml.. Výkonný výbor byl zvolen ve stejném složení jako v předchozím období. Na výborové schůzi, která ještě nemá stanovený přesný termín, dojde k volbě a ustanovení zvolených členů VV do jednotlivých funkcí.

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář