17. 5. 2013

Vesnice roku 2013 - letos opět soutěžíme

Naše obec v letošním roce opět podala přihlášku do soutěže Vesnice roku 2013. Po loňském historickém úspěchu, kdy jsme získali Bílou stuhu a dotace v celkové výši 700.000,-Kč, chceme krajské hodnotitelské komisi představit další realizované projekty a další připravované záměry naší obce.

 

Krajská hodnotitelská komise soutěže "VESNICE ROKU 2013" nás navštíví ve středu 29.5.2013 v době od 09:00 do 11:00 hodin. V letošním roce budeme o prestižní titul Vesnice roku 2013 Pardubického kraje soutěžit s dalšími 18 obcemi Pardubického kraje. Desetičlenná komise bude  získávat základní informace a podklady pro hodnocení z prezentace obce, kterou připraví zastupitelé obce, dále pak z rozhovorů se zástupci obce, samotné prohlídky vesnice a obsahu materiálů, které naše obec doložila jako součást přihlášky do soutěže.

Hodnotitelská komise bude posuzovat následující okruhy:

 

1. Koncepční dokumenty obce

2. Společenský život

3. Aktivity občanů

4. Podnikání

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8. Péče o krajinu

9. Připravované záměry

10. Informační technologie obce

V rámci krajského kola jsou udělovány následující ocenění:

Zlatá stuha - vítěz krajského kola

Modrá stuha - za společenský život

Bílá stuha - za činnost mládeže

Zelená stuha - za péči o zeleň a přírodní prostředí

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu

V rámci krajského kola soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení obecní kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za příkladnou péči o historickou zástavbu obce apod. Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce získali Bílou stuhu za činnost mládeže, tuto již v letošním ani příštím roce získat nemůžeme.

O tom, zda-li naše obec v nějaké oblasti této soutěže uspěla, bude známo počátkem měsíce června 2013.

Seznam přihlášených obcí do soutěže:

1. Bítovany - 413 obyvatel, Chrudim

2. Bořice - 167 obyvatel, Chrudim

3. Leštinka - 137 obyvatel, Chrudim

4. Ostrov - 185 obyvatel, Chrudim

5. Vysočina - 710 obyvatel, Chrudim

6. Dříteč - 410 obyvatel, Pardubice

7. Kostěnice - 530 obyvatel, Pardubice

8. Rokytno - 826 obyvatel, Pardubice

9. Veliny - 416 obyvatel, Pardubice

10. Veselí - 368 obyvatel, Pardubice

11. Bystré - 1599 obyvatel, Svitavy

12. Dolní Újezd - 2022 obyvatel, Svitavy

13. Horky - 120 obyvatel, Svitavy

14. Koclířov - 685 obyvatel, Svitavy

15. Opatov - 1172 obyvatel, Svitavy

16. Osík - 1032 obyvatel, Svitavy

17. Pustá Kamenice - 325 obyvatel, Svitavy

18. Telecí - 420 obyvatel, Svitavy

19. Přívrat - 345 obyvatel, Ústí nad Orlicí

Prosíme tímto naše spoluobčany, aby v rámci svých možností přispěli ke kladnému hodnocení naší obce, jako např. zkrášlením okolí svých příbytků apod. Všem, kteří pracovali v minulosti a pracují i v současnosti na rozvoji obce, jeho společenském životě (spolky, ZŠ a MŠ, klub seniorek, knihovna, apod.), aktivitám občanů, péči o krajinu a veřejná prostranství zastupitelstvo obce děkuje.

Za obec Jaroslav Sklenář - místostarosta