20. 6. 2013

Návrh železničního jízdního řádu pro období od 15.12.2013 do 13.12.2014

Z odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice nám byl zaslán webový odkaz na stránky Pardubického kraje, na kterém je umístěn návrh železničního jízdního řádu na období 2013/2014. Prosíme občany o zaslání připomínek k návrhu jízdního řádu pouze na emailovou adresu jiri.palka@pardubickykraj.cz a na adresu starosta@pustakamenice.cz v termínu do 8.7.2013.

starosta

Odkaz:www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/62508/navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-jr-2011/12