25. 6. 2013

„Věk a péče nemusí být překážkou“

Zuzana Váňová, asistentka IdeaHELP, o.p.s Zemědělská 1004, Žamberk, 564 01, tel: +420 730 158 539, email: vanova@ideahelp.cz požádala naši obec o zveřejnění projektu „Věk a péče nemusí být překážkou“ v našem zpravodaji, případně vyvěšení  plakátu v naší obci nebo na našich webových stránkách. 

 

Tento projekt je adresován osobám starším 50ti let, které jsou nezaměstnané déle než 6 měsíců nebo mají nižší úroveň kvalifikace a dále nezaměstnaným osobám, které pečují o osobu blízkou. Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti u výše uvedených skupin lidí.

Jaroslav Sklenář, místostarosta

 

 

Přílohy