30. 9. 2013

Změny jízdních řádů

Vážení občané, zveřejňujeme návrhy jízdních řádů, které nám byly z kraje zaslány dnes, t.j. 30.9.2013. Případné návrhy prosím zašlete na obec do 12.10.2013 (poté je všechny společně odešleme), nebo přímo na uvedenou e-mailovou adresu na ing. Martina Hájka.

Jaroslav Sklenář, místostarosta

Vážení představitelé obcí,

 

dovolujeme si vás oslovit v souvislosti se změnou jízdního řádu, která vstoupí v platnost k 15.12. 2013. Jak možná již ze zveřejněných návrhů železničních jízdních řádů víte, dojde k zásadní změně konceptu dopravy na trati 238 Pardubice – Hlinsko – Havlíčkův Brod a k omezenému obnovení dopravy na trati 261 Žďárec u Skutče – Polička – Svitavy i v pracovní dny. Prakticky zaniknou spěšné vlaky a zůstanou pouze zastávkové vlaky. Z důvodu zachování návazností na vlaky ve Žďárci u Skutče a odstranění souběhů autobusu a vlaku jsme nuceni přistoupit k rozsáhlým změnám v jízdních řádech autobusů na Skutečsku. Největší změny se týkají linky 770 a částečně i linky 776. Z důvodu omezených prostředků v rozpočtu kraje jsme dále nuceni přistoupit ke snížení rozsahu dopravy na území celého Pardubického kraje v ročním objemu zhruba 300 000 km (tj. asi 1200 km za 1 pracovní den). V rámci celého kraje jsou proto vybírány spoje, u nichž je velmi malé využití či nejsou využívány některé jejich zajížďky a tyto jsou navrženy ke zrušení.

 

V příloze vám proto zasíláme předmětné návrhy jízdních řádů, které výše uvedené splňují. Vaše případné vyjádření očekáváme do 14. října 2013. Pokud se nevyjádříte, máme za to, že k návrhům nemáte výhrady. Dovolujeme si ještě upozornit, že v jízdních řádech zatím není zcela zapracováno omezení jízdy na vánoční prázdniny, které bude u některých spojů doplněno.

 

V případě nejasností či dotazů se na nás (oddělení dopravní obslužnosti) obraťte.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

Ing. Martin Hájek

 

technolog veřejné dopravy

oddělení dopravní obslužnosti

Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: 776 665 444

martin.hajek@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Přílohy