6. 10. 2013

Vítání občánků 2013

Již popáté od obnovení tradice v roce 2009 se v naší obci uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života. V budově Základní a Mateřské školy se dne 6.10.2013 od 13:00 hodin a 13:45 hodin sešlo 5 rodin nejmladších občánků. Gratulaci od pana starosty Miroslava Myšky, dále finanční dar a pamětní list obdrželi rodiče Anny Tomáškové, Václava Chaloupky, Nikoly Najbertové, Emy Černé a Jiřího Kučery. Proběhlo také slavnostní podepisování rodičů do kroniky a fotografování u kolébky. Celý program příjemně doplnilo představení současných i bývalých žáčků školy. Celá slavnost byla zachycena fotografem panem Jan Broklem st., rodiče se tedy mohou těšit na fotoalbum dokumentující vítání jejich děťátka do života v obci.

Za obec Irena Tušlová

Foto: Jan Brokl st.

Odkaz:picasaweb.google.com/brokljan/VITANIOBCANKU2013

Fotogalerie