28. 10. 2013

Posvícenská taneční zábava

V sobotu 26.10.2013 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Pustá Kamenice tradiční posvícenskou taneční zábavu. K tanci a poslechu hrála hudební skupina VIVA Music. Výkonný výbor SDH Pustá Kamenice tímto děkuje všem návštěvníkům zábavy za účast a těší se nashledanou na příští akci, kterou bude tradiční lednový ples. Foto z akce není.

Za SDH Miroslav Tušla