25. 11. 2013

Kostelem sv. Anny v Pusté Kamenici zněla varhanní hudba

V neděli 24.11.2013 od 15:00 hodin zazněly varhany v jejich celé kráse a plném zvuku. Rozehrál je pan Jan Fajfr, na violu jej doprovodila paní Klára Fajfrová. Zazněly skladby varhanní hudby 18. století, ale i jeho vlastní tvorba. Je škoda, že si koncert přišlo poslechnout jen 35 posluchačů, kteří však zážitek z krásné hudby ocenili dlouhotrvajícím potleskem a při odchodu pochvalnými slovy. Jak se již stává tradicí, závěrečné slovo pronesl farář místní farnosti pan Vladimír Handl. Koncert pro své občany zorganizovala Obec Pustá Kamenice a dobrovolné vstupné jde na podporu aktivit místních seniorek.


foto z koncertu není