11. 1. 2014

Tříkrálová sbírka 2014

V sobotu dne 11.1.2014 se v naší obci uskutečnila tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar - se vydali na obchůzku naší obcí s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálovou sbírku tradičně pořádá DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ - OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

O výtěžku sbírky v roce 2014 Vás budeme na těchto stránkách informovat po rozpečetění a sečtení všech pokladniček na Poličsku, které proběhne v následujících dnech.

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie