26. 2. 2014

Upozornění pro prodejce lihovin

Upozorňuji podnikatele na blížící se konec podání žádostí o koncesi s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, který je 17. dubna 2014.
Připomínám, že povinnost se týká podnikatelů, kteří byli ke dni 17. října 2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny na základě živnosti volné „Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nebo na základě živnosti řemeslné „Hostinská činnost“.
Pokud v zákonem stanovené lhůtě, t j. do 17. dubna t. r. včetně, podnikatel požádá živnostenský úřad o koncesi s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, může v prodeji lihovin pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny zaniká.
Z výše uvedeného vyplývá, že od 18. dubna 2014 lze prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny pouze s platnou koncesovanou živností s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Vzhledem ke skutečnosti, že nezbývá již mnoho času do konce zákonné lhůty a s ohledem na statistiku, že Vás, potencionálních žadatelů o popsanou koncesi přišlo malé procento, doporučuji Vám, kterých se změna týká, žádost o koncesi podat co nejdříve a tím splnit zákonnou povinnost.
Přijetí žádosti o koncesi podle přechodných ustanovení (do 17. dubna 2014) citovaného zákona nepodléhá správnímu poplatku, při zpracování podání žádosti posuzujeme splnění všeobecných podmínek provozování živnosti.

Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad