5. 6. 2014

Úspěch našich dětí v soutěži „Požární ochrana očima dětí“

Každoročně pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro děti literární a výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Soutěž je rozdělena do čtyř kol. Nejdříve se vyhodnotí kolo základní ve školách a sborech dobrovolných hasičů, potom okresní, krajské a nakonec republikové kolo v centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Letos poprvé se této soutěže zúčastnily i děti z pustokamenické školy a školky. V každé kategorii byly vybrány tři výtvarné práce do okresního kola. Do tohoto kola postoupilo celkem 164 prací z okresu Svitavy, a proto nás velmi těší, že hned tři naše děti získaly ocenění. V kategorii M1 – mladší děti ( do 5let věku) se na 1. místě umístila Adéla Utz a krásné 2.místo získal Matěj Zahálka. V kategorii ZŠ 1, která je určena pro žáky 1. – 2.třídy, získal 3. místo Jan Hromádko. Slavnostní vyhlášení s předáním diplomu a drobných dárků se uskutečnilo 28. května v zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru ve Svitavách. Děti si v rámci vyhlášení mohly prohlédnout celou budovu hasičského záchranného sboru a také veškerou techniku, se kterou hasiči vyjíždějí k zásahům. Oceněným dětem srdečně blahopřejeme a věříme, že i v dalším roce se některému z našich dětí podaří svými obrázky opět porotu zaujmout.

Za SDH Lenka Tomášková
 

Přílohy

Diplom - Adélka Utz  [pdf, 561.7 KB]
Diplom - Matěj Zahálka  [pdf, 582.7 KB]
Diplom - Jan Hromádko  [pdf, 1.1 MB]

Fotogalerie