15. 6. 2014

Komise soutěže VESNICE ROKU Pardubického kraje 2014 nás navštívila ve čtvrtek 12.6.2014

Ve čtvrtek 12.6.2014 v době od 14:30 hod. do 16:30 hod. naši obec navštívila krajská hodnotitelská komise soutěže VESNICE ROKU 2014. Do soutěže jsme se přihlásili v měsíci dubnu 2014 a soutěžíme společně s dalšími 15 obcemi z Pardubického kraje. Komisi jsme přivítali před obecním úřadem v obecních dresech, které jsme pořídili v letošním roce jak pro místní spolky, tak i pro ty, kteří budou naši vesnici reprezentovat v různých sportovních soutěžích. Následovala prohlídka knihovny a obecního úřadu a dále pak prohlídka místní školy. Po krátkém vystouepní žáků ZŠ byl promítnut film o Pusté Kamenici. Poté jsme šli obcí směrem ke kulturnímu domu, kde byla připravena výstava. Tato prezentovala především společenský život obce. Při této výstavě předvedly seniorky živě část programu (draní peří) úspěšné výstavy, kterou uspořádaly v loňském roce a která nesla název Poklady z půdy, aneb domácnost a hospodaření našich pra prababiček. Živě bylo předvedeno i malování kraslic nebo výroba papírových kabelek. Součástí této výstavy byla také prezentace koncepčních dokumentů obce a kronik. Poté jsme komisi zavedli do klubu seniorek a dále na dětské a sportovní hřiště. Na sportovním hřišti pak mladí hasiči předvedli hasičský útok. Na závěr nechybělo malé občerstvení v turistickém a volnočasovém odpočívadle, které se nám podařilo vybudovat v roce 2013.

 

Hodnotitelská komise posuzovala následující okruhy:

 

1. Koncepční dokumenty obce

2. Společenský život

3. Aktivity občanů

4. Podnikání

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8. Péče o krajinu

9. Připravované záměry

10. Informační technologie obce

 

V rámci krajského kola jsou udělovány následující ocenění:

Zlatá stuha - vítěz krajského kola

Modrá stuha - za společenský život

Bílá stuha - za činnost mládeže

Zelená stuha - za péči o zeleň a přírodní prostředí

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu

V rámci krajského kola soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení obecní kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za příkladnou péči o historickou zástavbu obce apod.

O tom, zda-li naše obec v nějaké oblasti této soutěže uspěla, bude známo koncem měsíce června 2014.

Za obec Jaroslav Sklenář - místostarosta

Odkaz:foto z výstavy: picasaweb.google.com/brokljan/VYSTAVAVESNICEROKU2014

Fotogalerie