27. 6. 2014

Naše obec získala MODROU STUHU v soutěži Vesnice roku Pardubického kraje 2014

Další skvělé umístění dosáhla naše obec v soutěži Vesnice roku. Po Bílé stuze – za činnost mládeže, kterou jsme získali v roce 2012, jsme v letošním roce získali ocenění v podobě symbolické Modré stuhy – za společenský život. K tomuto ocenění se váže příslib dotace ve výši 600.000,-Kč, kterou bude obec čerpat v roce 2015 od Ministerstva pro místní rozvoj a 100.000,-Kč od Pardubického kraje.
 

Ocenění za MODROU STUHU zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.


V letošním roce se o prestižní titul Vesnice roku 2014 Pardubického kraje ucházelo celkem šestnáct obcí. Z okresu Chrudim to byly Bítovany, Hošťalovice, Vysočina, za okres Pardubice soutěžily obce Břehy, Borek, Dříteč, Valy, Veliny, Veselí, Voleč, za okres Svitavy Biskupice, Osík, Pustá Kamenice a za okres Ústí nad Orlicí Lukavice, Oucmanice a Zářecká Lhota.


Jménem zastupitelstva obce Pustá Kamenice bych chtěl tímto poděkovat všem členům místních spolků, klubu seniorek, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ, knihovnicím a zkrátka všem, kteří se podílejí na společenském životě naší obce. Rovněž děkuji všem, kteří připravovali a vedli prezentaci naší vesnice před krajskou hodnotitelskou komisí soutěže. Ocenění převezmou zástupci naší obce na slavnostním vyhlášení, které proběhne v měsíci srpnu ve vítězné obci Pardubického kraje – Dříteči. Všem obcím, které v soutěži uspěly, srdečně gratulujeme.


Výsledky soutěže VESNICE ROKU 2014 Pardubického kraje:


Zlatá stuha - Dříteč (okres Pardubice)
Modrá stuha – Pustá Kamenice (okres Svitavy)
Bílá stuha - Veliny (okres Pardubice)
Oranžová stuha – Osík (okres Svitavy)
Zelená stuha - Vysočina (okres Chrudim)


Za obec Jaroslav Sklenář - místostarosta

Odkaz:Pardubický kraj:www.pardubickykraj.cz/aktuality/78465/dritec-zlata-ve-vesnici-roku-pardubickeho-kraje

Odkaz: Svitavský deník: svitavsky.denik.cz/zpravy_region/dve-stuhy-za-vitezstvi-miri-do-okresu-20140701.html

 

Přílohy