27. 7. 2014

Oslavy 120. výročí založení SDH v Pusté Kamenici a sraz rodáků

Sobota 26.7.2014 žila v naší obci v duchu oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů a srazu rodáků. Aby si nikdo nenechal tento den ujít, vyrazil v 8 hod. ráno kočár tažený koňmi po celé obci a trubači pod dohledem velitele sboru dobrovolných hasičů budili celou ves slavnostním budíčkem. Již od 10hod. byl pro veřejnost otevřen kulturní dům, kde byla nachystána výstava mapující život v naší obci. Místní občané i hosté si také mohli prohlédnout hasičskou zbrojnici a prostory ZŠ a MŚ Pustá Kamenice, kde byl mimo jiné také promítán filmový dokument o Pusté Kamenici. Od 12hod.se všichni hosté, ale i místní spoluobčané scházeli u kulturního domu a řadili se do slavnostního průvodu. Průvod, v němž šli převážně hasiči z 9 pozvaných sborů, za doprovodu dechové hudby Mrákotínka vyrazil v 13hod. směrem na místní sportoviště. V 13.30 byla slavnost oficiálně zahájena hymnou a proslovem starosty obce, který přivítal všechny přítomné a připomněl důležitost spolku dobrovolných hasičů. Starosta SDH seznámil přítomné s historií našeho sboru. Poté následovalo žehnání obrazu svatého Floriana, který pro náš sbor zhotovila paní restaurátorka Magda Slavíková, a obecní symbolice naší obce, jejíž autor Mgr. Oldřich Pakosta, ředitel Státního archivu Svitavy, se sídlem v Litomyšli, byl také přítomen. Ještě před samotným církevním obřadem, který vedli farář Římskokatolické církve v Krouně, p. Vladimír Handl a farář Českobratrské církve evangelické v Krouně, p. David Sedláček, seznámil místostarosta obce, p. Jaroslav Sklenář všechny přítomné s popisem obecní symboliky. Pan místostarosta ještě po církevním obřadu připevnil k obecnímu praporu stuhu. Následovalo slavnostní předávání ocenění dlouholetým aktivním členům SDH Pustá Kamenice. Tohoto úkolu se zhostil p. Josef Jiruše, starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Svitavách a náměstek starosty SDH Pustá Kamenice, p. Jiří Holec. Okresní sdružení hasičů ve Svitavech udělilo našemu sboru Medaili za příkladnou práci. Za sbor ji převzal velitel p. Miroslav Tušla. Na závěr slavnostního ceremoniálu byla občanům představena nová kniha Naše Pustá Kamenice, která byla vydána právě u příležitosti těchto oslav a kterou si všichni přítomní mohli zakoupit. Celým odpolednem všechny účastníky oslav provedla dechová hudba Mrákotínka. Nechybělo ani taneční vystoupení mažoretek Třpytilek z Poličky, či ukázka zásahu HZS Polička u dopravní nehody. V průběhu celého odpoledne si návštěvníci akce mohli prohlédnout hasičská auta a starou hasičskou techniku, s dětmi si zasoutěžit na dětském hřišti, svézt se na koni na školní zahradě, či kočárem taženým koňmi. Nechybělo občerstvení v podobě grilovaného masa, chlazených nápojů či zmrzliny. I odpoledne mohli návštěvníci zavítat do KD, ZŠ a MŠ a hasičské zbrojnice. Navečer Mrákotínku vystřídala kapela Pohoda Dřez, která svým vystoupením vytvořila příjemnou atmosféru. S nastávajícím večerem se na pódiu opět změnila hudební formace. Kapela Quattro s charizmatickým hlasem zpěvačky Moniky všechny návštěvníky večerní pouťové zábavy doslova rozproudila. V 22.00 všichni s úžasem sledovali pořadateli objednaný ohňostroj. Věříme, že se oslavy líbily a že si každý z návštěvníků našel v průběhu celého odpoledne a večera to své. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na této akci, pořadatelé děkují!
 

Mgr. Lenka Tomášková

Odkaz: Svitavský deník 29.7.2014: svitavsky.denik.cz/zpravy_region/foto-hasici-v-puste-kamenici-slavili-20140729.html

Odkaz: Svitavský deník 30.7.2014: svitavsky.denik.cz/zpravy_region/jak-vznika-nova-vlajka-obce-20140730.html

Odkaz: Jan Brokl st.:picasaweb.google.com/brokljan/120LETHASICIASRAZRODAKU

Fotogalerie