27. 7. 2014

Slavnostní vyhlášení soutěže VESNICE ROKU 2014

V neděli 27.7.2014 se zástupci naší obce, starosta Miroslav Myška a místostarosta Jaroslav Sklenář, zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2014. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo ve vítězné obci Pardubického kraje, Dříteči. Před slavnostním aktem jsme si připravili svůj stánek, kde jsme prezentovali obec Pustá Kamenice. Této prezentace mohly využít pouze obce, které byly oceněny stuhou. Vystavili jsme zde fotografie naší obce a dále fotografie z některých akcí našeho společenského života, které pro nás nafotil Jan Brokl starší. Dále zde byly vystaveny pohlednice, prospekt o Pusté Kamenici, kniha Naše Pustá Kamenice, Almanach a další různé věci jako mapy naší obce nebo keramika s obecní symbolikou. Po prohlídce obce Dříteč a po kulturním vystoupení místních občanů došlo na očekávaný slavnostní akt. Kolem patnácté hodiny jsme převzali ocenění v podobě Modré stuhy - za společenský život a šek ve výši 100.000,-Kč od Pardubického kraje. Dalších 600.000,-Kč za umístění v soutěži bude naše obec čerpat v roce 2015 od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V letošním roce se do soutěže přihlásilo šestnáct obcí z Pardubického kraje a celkovým vítězem soutěže se stala již zmiňovaná obec Dříteč z Pardubicka, která na slavnostním vyhlášení převzala Zlatou stuhu. Gratulujeme.

Jménem obce tímto ještě jednou děkujeme všem členům místních spolků, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ, seniorkám z místního klubu, knihovnicím a zkrátka všem, kteří v naší obci organizují kulturní, sportovní a společenské akce a mají také svůj velký podíl na získání ocenění.

Za obec Jaroslav Sklenář

 

Odkaz: Pardubický kraj:www.pardubickykraj.cz/aktuality/78639/dritec-je-z-oskliveho-kacatka-bilou-labuti

Odkaz:Krajské listywww.krajskelisty.cz/pardubicky-kraj/okres-pardubice/5966-vesnice-roku-2014-pardubickeho-kraje-dritec-je-z-oskliveho-kacatka-bilou-labuti.htm

Fotogalerie