21. 9. 2014

Článek z činnosti knihovny

Knihovna na konci školního roku uspořádala pro děti ze základní i mateřské školy další exkurzi do knihovny. Děti byly hodné a pozorné a s chutí si prohlížely knížky. Většina dětí knihovnu dobře znají, protože jí pravidelně navštěvují sami nebo v doprovodu maminek nebo babiček.
Další akcí pro děti byla výzdoba knihovny. Mladí čtenáři si do pomalovaných květináčů zasadili svojí rostlinku, kterou si chodí ve výpůjčních hodinách zalévat.
V letošním roce se knihovna připojila do projektu MAS s názvem "Nezapomeňte (se) vrátit, který má podporovat kulturní rozmanitost a kreativitu a posilovat zájem o literaturu, vědu a umění. V rámci tohoto projektu jsme vybraly jako cílovou skupinu dívky a ženy bez omezení věku a předškolní a školní děti. Z poskytnutých dotačních finančních prostředků jsme uspořádaly akci pro ženy "Chvilka pro sebe aneb něco hezkého si vytvoř" a akci pro děti "Hurá do přírody aneb neválej se doma". Byly zakoupeny pomůcky na patchwork, a pro děti stolní fotbálek, šipky a stolní hry. Pro malé děti máme kobereček s polštářkama a stolečky na malování. Toto vše přispělo ke zpříjemnění chvilek strávených v knihovně.
Knihovna je celoročně otevřena každý čtvrtek v době od 17.30 do 19.00 hodin.

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Iveta a Lenka

Fotogalerie