29. 1. 2008

Z činnosti TJ Pustá Kamenice

Popis činnosti Tělovýchovné jednoty Pustá Kamenice.

Činnost organizace je velmi bohatá. Během celého roku jsou pořádány sportovní a kulturní akce, z nichž některé mají tradici dlouhou již desítky let. Brigády, kterých se členové účastní, slouží ke zvelebení a údržbě sportovišť či prostředí obce.

Hlavní náplní aktivit TJ PK jsou sportovní akce. K nejoblíbenějším patří turistické výlety, každoroční fotbalové zápasy nebo Dětský den. V posledním období roste velký zájem o lední hokej.

S největší oblibou se setkávají turistické zájezdy do hor, pořádané v měsíci září. První oficiální výlet se uskutečnil v r. 1981 do Vysokých Tater. Od té doby se navštívila většina pohoří České a Slovenské republiky, opakovaně Vysoké Tatry, Krkonoše, Šumava. V r. 1996 s r. 1998 byly cílem Julské Alpy. Hory se představily v krásném, ale i v deštivém počasí, někdy přišel i sníh. V myslích účastníků však po letech zůstává pouze dobrá nálada a pěkné vzpomínky. Obsadit místa v autobuse pomáhají turisté z Poličky, s tímto oddílem TJ PK řadu let úspěšně spolupracuje.

Další turistickou akcí je "Pochod jarní Vysočinou", pořádaný od roku 2000. Při těchto výletech poznáváme nepříliš vzdálené, ovšem také velice pěkné kouty Českomoravské vysočiny (Devět skal, Čtyři palice, Buchtův kopec, Blatiny, ...).

Tyto turistické výlety vzbudily v mnoha členech zájem o turistiku. Mimo vlastních akcí pořádaných TJ PK se zúčastnili např. dálkových pochodů Ležáky, Březinské padesátky, ale i zahraničních zájezdů do Podkarpatské Rusi, Pyrenejí, Alp či Bulharska a Rumunska.

Nezapomíná se ani na děti, v měsíci červnu se již od r. 1983 pravidelně pořádá třídenní víkendový turistický výlet pro rodiče s dětmi. Prvního pochodu se účastnilo 12 členů, v dalších letech počet účastníků nikdy neklesl pod 40. Až do roku 1993 se přespávalo v pionýrském táboře Křižánky, poté byly pozemky tábora vráceny původním majitelům. Tato skutečnost donutila změnit tolik oblíbenou lokalitu, na druhou stranu mohli účastníci poznat i jiná, neméně zajímavá místa. Od r. 1995 bylo ubytování umístěno do bývalé školy v Jarošově, v bývalé hájence v Pusté Rybné - Damašku, v KD Dolní Lhoty u Svojanova a Krásném. Z počtu účastníků vyplývá velká obliba této akce. Její hlavní význam je v tom, že děti již od mládí mají možnost opakovaně se seznamovat s krásami přírody v jejich okolí.

I další oblíbená pravidelná akce je věnována dětem. U příležitosti Mezinárodního dne dětí se pro děti organizuje sportovní odpoledne s hrami a soutěžemi o ceny. Tohoto odpoledne se pravidelně účastní mnoho místních i přespolních dětí školního a předškolního věku. Ikdyž cenami jsou sladkosti a drobné věcné ceny, soutěží se s velkým zápalem.

V 70. a 80. letech probíhalo pravidelné cvičení žactva, průběžně bylo nakupováno a obnovováno sportovní nářadí. V 90. letech bylo cvičení pro nezájem dětí ukončeno.

Tradičně o pouti (přelom července a srpna) a o posvícení (říjen) se pořádá fotbalový zápas mezi svobodnými a ženatými muži. Je to vždy lítý boj, vždyť výhrou je sud piva, který zaplatí poražení. Přestože fotbal je převážně mužskou záležitostí, v r. 1986 a 1992 na hřišti hrála proti sobě i družstva svobodných a vdaných žen. Ačkoliv nepředcházel trénink a pravidla se často objasňovala během hry, hrálo se s velkým úsilím a za mohutného povzbuzování přihlížejícího obecenstva.

V posledních letech se obnovil zájem o lední hokej. Tým TJ PK se účastní neoficiální "Vesnické ligy", TJ PK finančně přispívá ke hrazení nákladů na výstroj a pronájem stadionu.


Autoři: Jaroslav Sklenář, Markéta a Petr Novákovi